אימג' פלוס בע"מ
רחוב האומן 24. ירושלים
פל: 052-3373879
טל: 026791442
פקס: 026793891
מייל: b@imagep.net